Stasjonært vakthold

Om det er en bedrift, område eller en kontainer er spesielt utsatt. En vekter vil da være utplassert på stedet fra og til avtalt tid med kunde.

Vekters oppgaver:

  • Passe på at objektet er sikret
  • Kontrollere alle som skal inn på området. Har de en tilknytning til objektet eller ikke.
  • Observere evt mistenkelig oppførsel rundt objektet.
  • Utføre avtalte tjenester som er gjort med kunde.

SONY DSC