Tjenester

Telemark Vaktselskap AS utfører en rekke tjenester innen sikkerhetsfaget.

  • Mobilt vakthold
  • Stasjonært vakthold
  • Ordensvakthold
  • Spaning
  • Alarm tjenester
  • Personalkontroll
  • Alarmstasjon
  • Kameraovervåking
  • Adgangskontroll