KONTROLLTJENESTER

Kundekontroll

Det man ikke ser har man ikke vondt av, eller?

Hver dag, hele året blir det utført tyveri og nasking, samt hærverk på alt fra kjøpesenter til små butikker og privat eiendom. Dette kan man redusere ved å bruke sivile kontrollører som vil få en helt annen oversikt på situasjonen og vil med det kunne stoppe mye av, og redusere deres svinn problematikk.

Våres vektere utfører kontroll, kartlegging og spaning. Du som kunde vil alltid få en detaljert rapport fra kontrolløren etter endt oppdrag. Har du noen spørsmål om hvordan type sivile oppdrag vi kan utføre, så ta kontakt med oss.

Personalkontroll

Få den beste kontrollen over din næring.

Å ha ansatte som er med på og redusere svinnet i din bedrift er det alle vil ha, men noen ganger er ansatte med på å øke svinnet. i det tilfelle kan bedriften sørge for å bruke opplærte kontrollører som utfører en sjekk av medarbeiderne etter at de går hjem for dagen. dette medfører bevisstgjøring hos ansatte og er forebyggende.

kontrollørene kan utføre bag/veske-sjekk og se til at alle varer som bringes ut er betalt for, eller at de har skriftlig godkjenning på at de kan ta med seg varen. Dersom den medbrakte varen mangler skriftlig dokumentasjon vil kontrolløren be om dette. 

Ta kontakt så finner vi den løsningen som passer dere best.

Ransvakt

Vi trygger dine medarbeidere.

Bedrifter kan i noen tilfeller være utsatt for ran. Ny teknologi i form av cashguard og tidslås på safe, og bedre adgangskontrollsystemer har redusert sjansen for ran, men ran skjer ikke bare ved stengetid og de som raner er i dag ikke bare ute etter penger, men også varer av verdi. Dessverre skjer dette like så godt på dagtid som ved stengetid. Dersom din bedrift er bekymret for dette, kan vi utplassere en vekter som vil være godt synlig. Dette kan være sporadisk, fast eller ved bestemte tider.

Ta kontakt, så finner vi en løsning som passer dere best. 

Savner du en tjeneste så ta kontakt så finner vi en løsning på det sammen.