KAMERASYSTEM

Full kontroll med våres kamerasystem.

Vi tilbyr moderne kameraovervåking tilpasset alle ønsker og behov. Kamerasystemet kan kobles opp mot våres alarmstasjon eller bare lokalt. fordelen med direkte overføring til en alarmstasjon er at systemet kan varsle før en situasjon oppstår. Kamerasystemet fungerer som preventiv sikring, og bidrar til og redusere sannsynligheten for kriminelle handlinger som hærverk, tyveri, innbrudd, ran og svinn.