Resepsjonstjeneste

Det er førsteinntrykket som gjelder

Å ha en vekter som møter de ansatte og besøkende med et smil, er viktig for oss, enten man jobber i et stort kontorlokale eller en liten bedrift, så tilbyr våre vektere det beste førsteinntrykket for deres bedrift. 

Våre vektere utfører mange ulike oppgaver, eksempelvis

 • Sentralbordtjeneste
 • Adgangskontroll
 • Vare og pakke mottak
 • Besøkskontroll
 • Kontrollrunder
 • Service  

 

Våre vektere er profesjonelle, har høy fokus på service. 
HMS er en viktig del av kursingen vi gjennomgår og våre vektere
er opplært i både brannslukking og førstehjelp.  

Sentervakthold

Der sikkerhet blir tatt på alvor

Å jobbe som vekter på et senter innebærer mangfoldige arbeidsoppgaver, en vekter fungerer som et bindeledd mellom kunder, butikkene og senterets ledelse. Det er da viktig med synlighet, tilstedeværelse og god service.

 • Tyveri og svinn er dessverre butikkenes daglige utfordring, med et vakthold så reduseres sjansen for nettopp dette. Å ha en vekter tilstede er forebyggende og betryggende for alle.


 • Brann på et senter er noe ingen vil oppleve, her har vekteren en sentral oppgave, ved å jobbe forebyggende mot mulige brannårsaker og fungere som brannvernleder. Ved en eventuell brann vil vekter håndtere instruksene, satt i samarbeid med senterledelsen, og sørge for at denne følges fra punkt til punkt, hvor det er viktig at en evakuering vil bli gjort på en riktig og forsvarlig måte.

 

 • Livreddende førstehjelp er noe alle våre vektere har fått opplæring i, og kan dersom noen skulle få et illebefinnende, håndtere situasjonen, utføre førstehjelp på en god og trygg måte, inntil annen hjelp kommer.

 

 • Kontroll av tekniske installasjoner og kameraovervåkning er blant oppgavene en vekter kan håndtere. Å finne savnet person eller se hvem som bulket på parkeringen er en del av vår arbeidshverdag. I tillegg til dette kan vi utføre små vaktmester tjenester og sørge for at alle hjul går rundt.


Institusjon og bomiljø  

Alle fortjener å ha det trygt rundt seg. 

Dette er en tjeneste som våre vektere har en grundig opplæring i, og vi bruker kun ansatte som har lang erfaring innenfor segmentet. En institusjon som trenger ekstraordinært vakthold trenger denne tryggheten. Vi har kompetansen og vi ivaretar deres personvern.

Et bomiljø vakthold kan være et eldrehjem, rusboliger, campus, studentboliger og bygårder som trenger å forebygge og kontrollere. 

INSTITUSJON

 • Vaktrunder
 • Kontrollere dører og porter
 • Forebygging av branntilløp
 • Områdekontroll
 • Bistå helse eller annet personell
 • Koordinering med nødetater


BOMILJØ

 • Kontroll av rømningsveier
 • Forebygging av branntilløp
 • Kontroll av dører og grinder
 • Bortvisning av uvedkommende
 • Innlåsing ved mistet eller glemt nøkkel
 • Koordinering med nødetater


Periodisk vakthold/Bygg vakthold

Trygt prosjekt med tjenester fra oss

Om du trenger kortvarig, langvarig, dag eller natt vakthold så finner vi løsningen sammen. 

Våre vektere kan gå kontrollrunder eller være stasjonert å gjennomføre kontrollerer av trafikk, personer og adgangskontroll.